Download "Privacy Statement"

Декларация за поверителност

на

STRONG

С дата 16-ти thМай 2018

А. Екипът на STRONG се старае да изисква минимален брой данни и лична информация от нашите клиенти, купувачи и доставчици, и да използва тази информация за предвидените цели (съгласувани в договора), или за взаимното изпълнение на договора.

Б. Екипът на STRONG изрично посочва, че в случай на законово задължение, информацията, предоставена от нашите клиенти, купувачи и/или доставчици се съхранява в електронен вид.

В. Фирма STRONG има право да съхранява долу-посочените данни, с цел счетоводство и логистика, до изтичане на гаранционния срок, срока давностен период, или периода на задължително съхраняване, както и до приключването на евентуални съдебни спорове: - лични данни от типа: име, титла, адрес, телефонен номер, факс, и всеки друг тип информация, необходима за адресиране, която бива придобити чрез модерни комуникационни техники (например: имейл адрес, уебсайт, т.н); - адреси за доставка и фактуриране, данни за търговския регистър, ДДС номер; данни, свързани с предоставената услугата, както и данните на съответните лица за връзка, или упълномощени подписващи лица на клиентите, купувачите и/или доставчиците; - кредитни лимити и остатъци

Г. Данни, необходими за изпълнение на поръчката и договора, мога да бъдат предоставени на нашите транспортни партньори, партньори в отдела “Обслужване на клиенти”, данъчни консултанти, фискални агенти, одитори, банкови и кредитни застрахователи, както и на нашия доставчик на платежни услуги (в процеса на обработка на уеб поръчки).

Д. Процесът на плащане, извършен за поръчки чрез нашия уеб магазин, се осъществява чрез доставчик на платежни услуги. В такъв случай, фирма STRONG не получава достъп до, и не съхранява, никакви данни на кредитни карти, или друг тип банкова информация. Въпреки това, за да осъществите поръчката си, след одобрено плащане, фирма STRONG, използва HTTP “бисквитки”, които биват съхранявани на Вашия компютър.

Е. В случай, че компетентните органи изрично изискват данни за нашите клиенти, купувачи и/или доставчици, и в случай, че това изискване е в съответствие с правната регулация, фирма STRONG е задължена да предостави поисканите данни.

Ж. В рамките на Групата от фирми на STRONG, компанията-майка запазва право за достъп до данните на нашите клиенти, купувачи и/или доставчици, но само с контролни цели.

З. В случай, че фирма STRONG трябва да предостави данните на нашите клиенти, купувачи и/или доставчици на агенции за събирания, адвокати и отговорни съдебни органи, с цел събиране на искове, това предоставяне е оправдано съгласно чл. 6, ал. 1 е) GDPR, преследвайки нашите законни интереси.

И. След изричното съгласие от страна на нашите клиенти, и/или доставчици, фирма STRONG ще използва предоставените данни с цел изпращане на маркетинг материали, материали за продуктова поддръжка, или друг тип информация за услугата. Също така, информация относно нашите бизнес партньори бива споделена с нашите клиенти и/или доставчици, както и с медии, или трети страни, само и единствено при предварителното им. Въпреки това, съгласието Ви относно горепосочените точки може да възрази писмено (например, чрез имейл) по всяко време.

Й. В случай, че договорът е само частично взаимно изпълнен, клиентите и/или доставчиците на фирма STRONG са задължени да ни уведомят относно промени в своя жилищен/фирмен адрес, както и относно смяна на лицето за контакт с фирма STRONG. В случай, че информацията не е предоставена, декларациите ще се считат за получени, дори когато са изпратени до последно-посоченият адрес, или физическо лице за контакт.

К. След ясна идентификация на самоличността си, всяко физическо лице има право на достъп до личните си данни, които биват съхранени и обработени във фирма STRONG, както и право да променя тези данни, да научи източника им, или да ги изтрие, стига това да не противоречи на законови изисквания за съхранение на личните данни. Всяко физическо лице има право на горе-посочените действия, само и единствено, ако тази информация не е обект на права на трета страна.

Л. Фирма STRONG предприема всички приемливи технически и икономически мерки, с цел защита на Вашите данни от неоторизиран достъп. Тъй като досега фирма STRONG не е подхождала безотговорно към защитата на Вашите данни, предявяването на искове за обезщетение и за нанесени вреди, от страна на юридически лица, е изключено.