Условия за ползване

 

Достъпът до и използването на този сайт се предоставя от STRONG при спазване на следните условия

1.Чрез използване на strong.tv Вие се съгласявате да бъдete правно обвързани с тези условия, които влизат в сила веднага след първата употреба на strong.tv. Ако не сте съгласни да бъдete правно обвързани с всяко едно от следните условия, моля излезте и / или не ползвайте strong.tv

2. STRONG може да променя условията за ползване на сайта по всяко време като обновява информацията на сайта.

 

Използване на strong.tv

3.Нямате право да копирате, преиздавате, изтегляте по пощата, излъчвате, предавате на разположение на обществеността, или по друг начин използвате съдържание strong.tv по никакъв начин, освен за лична, некомерсиална употреба. Вие също се съгласявате да не адаптирате, изменяте, създавате производни от съдържанието на strong.tv, освен за лична, некомерсиална употреба. Всяка друга употреба на strong.tv изисква предварителното писмено разрешение на STRONG.

4. Вие се съгласявате да използвате strong.tv за законни цели и по начин, който не нарушава правата , ограничават или възпрепятстват нечия друга употреба на strong.tv .Забраните включват тормоз или причиняването на стрес или неудобство на други лица, предаване на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалното протичане на диалога в рамките на strong.tv.

 

Отказване от права и ограничение на отговорността

5. strong.tv съдържание, включително информация, продукти, снимки, картинки, лога и икони, отнасящи се или свързани с STRONG, нейните продукти и услуги, се предоставят "КАКТО Е" и "E НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ" без каквито и да е представяне или какъвто и да е вид гаранция (независимо дали са преки или косвени от закона), доколкото това е позволено от закона, включително и устни гаранции за добро качество, пригодност за определена цел, липса на нарушения, съвместимост, сигурност и точност.

6. При никакви обстоятелства STRONG не носи отговорност за някоя от следните загуби или щети (независимо дали тези загуби са двидими, известни):

7. STRONG International не гарантира, че функциите, съдържащи се в strong.tv ще бъдат непрекъснати или без грешки, че тези дефекти ще се коригират, или че strong.tv или сървъра, я прави свободна от вируси или бъгове.

 

Интелектуална собственост

8. Имената, изображения и лога идентиофициращи STRONG или трети страни и техните продукти и услуги са обект на авторски права, права върху дизайни и търговски марки на STRONG и / или трети страни.

STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria

Company Register No.: 248817h, Jurisdiction: Vienna, Vienna Commercial Court,

Managing Director: Khaled Debs, Authorised Signatory: Mag. Peter Schmalfuß

VAT No.: ATU 58173988, Primary bank: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Sort Code 32000, Account No.: 673.962

SWIFT BIC RLNWATWW, IBAN: AT42 3200 0000 0067 3962