Warunki korzystania z serwisu

 

Access to and use of this site is provided by STRONG subject to the following terms

1. Korzystanie ze strony internetowej strong. tv podlega warunkom i zasadom , które stosuje się bezzwłocznie przy pierwszym korzystaniu z serwisu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z poniższymi warunkami uprasza się o niekorzystanie z serwisu.

2. STRONG może zmienić regulamin dokonując poprawek online w dowolnym momencie.

 

UKorzystanie ze strong.tv

3. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, ściągać, zamieszczać, nadawać, udostępniać publicznie ani korzystać z treści strong.tv w żaden sposób za wyjątkiem własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik zgadza się też nie przystosowywać, zmieniać ani tworzyć prac w oparciu o zawartość strong.tv za wyjątkiem własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości strong.tv wymaga uprzedniej, pisemnej zgody STRONG.

4. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony strong.tv zgodnie z prawem i w sposób, który nie narusza praw innych osób, nie ograniczać ani nie blokować niczyjego dostępu do korzystania ze strony strong.tv. Zabronione zachowanie obejmuje nękanie , powodowanie niepokoju lub niedogodności dla jakichkolwiek osób, przekazując obsceniczne lub obraźliwe treści oraz zakłócania normalnego toku dialogu na stronach strong.tv

 

Zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

5. Zawartości witryny strong.tv w tym informacje, produkty, obrazy, zdjęcia, logo i ikony dotyczące STRONG, produkty usługi są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych ), w zakresie obowiązującego prawa, satysfakcji, jakości, dokładności, kompletności, bezpieczeństwa, kompatybilności lub w wyniku ich stosowania.

6. W żadnych okolicznościach STRONG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wymienione poniżej (nawet jeśli takie uszkodzenia i / lub straty były znane, spodziewane przewidywane lub nie):

7. STRONG International nie gwarantuje, że funkcje zawarte na tej stronie będą nieprzerwane i / lub błędów, że usterki zostaną naprawione, że strona i / lub serwer, na którym strona działa nie zawiera wirusów komputerowych oraz błędów.

 

Własność intelektualna

8. Niniejsza strona zawiera logo, znaki towarowe i usługowe będące własnością firmy STRONG lub stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe są przedmiotem prawa autorskiego ich prawowitych właścicieli .

STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria

Company Register No.: 248817h, Jurisdiction: Vienna, Vienna Commercial Court,

Managing Director: Khaled Debs, Authorised Signatory: Mag. Peter Schmalfuß

VAT No.: ATU 58173988, Primary bank: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Sort Code 32000, Account No.: 673.962

SWIFT BIC RLNWATWW, IBAN: AT42 3200 0000 0067 3962