Allmänna användarvillkor

 

Tillgång till och användning av denna webbplats tillhandahålls av STRONG och omfattas av följande villkor

1. Genom att använda strong.tv godkänner du att du är juridiskt bunden till dessa villkor, vilka träder i kraft omedelbart efter din första användning av strong.tv. Om du inte godkänner att du är juridiskt bunden till samtliga följande villkor, vänligen använd inte strong.tv.

2. STRONG kan ändra dessa villkor när som helst genom att publicera förändringarna online.

 

Användning av strong.tv

3. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, hämta, posta, sända, överföra, göra tillgänglig för allmänheten, eller på annat sätt använda innehåll från strong.tv förutom för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Du samtycker också till att inte anpassa, ändra eller skapa härledda verk från något av innehållet på strong.tv förutom för personligt, icke-kommersiellt bruk. All annan användning av innehåll från strong.tv kräver skriftligt tillstånd från STRONG.

4. Du samtycker till att använda strong.tv för lagliga ändamål och på ett sätt som inte kränker någons rättigheter, begränsar eller hindrar någon annans användning och glädje av strong.tv . Förbjudet beteende inkluderar trakasserande eller orsakande av lidande eller olägenhet för någon person, överförande av obscent eller stötande innehåll eller störande av det normala dialogflödet inom strong.tv.

 

Friskrivningsklausuler och begränsning av ansvar

5. Innehåll från strong.tv , inklusive information, produkter, bilder, foton, logotyper och ikoner beträffande eller rörande STRONG, dess produkter och tjänster, tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och "FINNS TILLGÄNGLIGT" utan några utfästelser eller någon form av garanti (vare sig uttryckligt eller underförstått enligt lag) i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, inklusive underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

6. STRONG ansvarar under inga omständigheter för någon av följande förluster eller skador (oavsett om sådana förluster var förutsedda, förutsebara, kända eller annat):

7. STRONG garanterar inte att funktionerna i strong.tv kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att strong.tv eller den server som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar.

 

Immaterialrätt

8. Namn, bilder och logotyper som identifierar STRONG eller tredje parter och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken tillhörande STRONG och/eller tredje part.

STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria

Company Register No.: 248817h, Jurisdiction: Vienna, Vienna Commercial Court,

Managing Director: Khaled Debs, Authorised Signatory: Mag. Peter Schmalfuß

VAT No.: ATU 58173988, Primary bank: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Sort Code 32000, Account No.: 673.962

SWIFT BIC RLNWATWW, IBAN: AT42 3200 0000 0067 3962