Profil spoločnosti

Spoločnosť STRONG, člen skupiny spoločností SKYWORTH Group, je jedným z vedúcich výrobcov a distribútorov TV a vybavenia na príjem TV vo svete a vedúcou spoločnosťou v inovatívnej technológii.

 


Company / Receiver

TV Range

Wi-Fi Products

 O Nás

Zameriavame sa na špecifické potreby zákazníkov na vybavenie a služby v rámci Európy a Strednej Ázie.

  • Digitálne satelitné, terestriálne a káblové prijímače
  • Prijímače IPTV/OTT Android/Linux (hybridy),...
Čítaj viac...

História

Spoločnosť STRONG bola založená pred 140 rokmi a začala svoju distribučnú činnosť a sieť z VB v roku 1986, pričom sa zamerala na európsky trh.

Čítaj viac...

Poslanie a vízia

Patriť medzi popredných poskytovateľov technológií digitálnej TV vďaka kontinuálnej anticipácii trhových požiadaviek a rozširovaniu produktového portfólia v záujme zabezpečenia kompletného sortimentu zariadení na príjem digitálnej TV.

Spoločnosť STRONG pokračuje v raste na nových trhoch poskytovaním najnovších technológií. Naším cieľom je konštruovať inovatívne, vzrušujúce a spoľahlivé produkty na domácu a mobilnú TV zábavu.

Čítaj viac...

Environmentálna politika

Spoločnosť STRONG si v pozícii výrobcu a celosvetového distribútora digitálnych zariadení a sprievodných periférií plne uvedomuje, že jej aktivity, produkty a služby môžu mať vplyv na životné prostredie. V záujme zníženia negatívnych dopadov si kladieme za cieľ šetriť energiu v spojitosti s našou výrobou a produktmi a implementovať recyklačné programy pre všetky naše najvýznamnejšie druhy odpadov. Taktiež budeme predchádzať znečisťovaniu životného prostredia neustálym zavádzaním technológií so zníženou mierou znečisťovania, ako aj starostlivým výberom surovín a dodávateľov.

Čítaj viac...