Potlač

 

STRONG Ges.m.b.H.

Teinfaltstraße 8/4.Stock

A-1010 Wien

Austria 

Firmenbuch: FN 248817 h

UID Nummer: ATU 58173988

 

 

Vyhlásenie o ochrane údajov:

Týmto vás vítame na našej webovej lokalite a ďakujeme vám o záujem prejavený o našu spoločnosť. Aby sme vás uistili, pokiaľ ide o používanie osobných údajov, v nasledujúcom texte popíšeme, čo sa stane s vašimi údajmi a akými bezpečnostnými prostriedkami ich chránime. Okrem toho vás budeme informovať o legislatívnej stránke spracovania týchto údajov.

 

Prepojenia na ostatných poskytovateľov:

Prostredníctvom našich webových stránok sa môžete dostať - jasne vyznačeným spôsobom - na webové lokality iných spoločností. Pritom však nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ochranu údajov ani postupy zabezpečenia údajov predmetných webových lokalít.

 

Bezpečnostná politika:

Zaviedli sme náležité technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov ukladaných našimi zamestnancami/zákazníkmi/dodávateľmi pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, likvidáciou alebo prístupom neautorizovaných osôb. Naša úroveň zabezpečenia sa kontinuálne preveruje v spolupráci s externými bezpečnostnými odborníkmi v záujme dosahovania súladu s najnovšími bezpečnostnými štandardmi.

 

Ďalšie otázky:

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás http://ec.europa.eu/consumers/odr/